chloromelanite | englesko - srpski prevod

chloromelanite

imenicamineral

1. limonit

muški rodmineral

Veoma važna ruda gvožđa: oksid gvožđa sa vodom, provobitni oblik gvozdene rude iz vodenog rastvora; boje je žute ili mrke, često izmešan sa glinom, gradi žutu prašnjavu masu (žuta okra), koja se upotrebljava za boju. (grč.)

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci