chimera | englesko - srpski prevod

chimera

imenica

Sinonimi: chimaera

ETYM Latin chimaera a chimera, Greek chimera, chimera, he-goat; cf. Icel. qymbr a yearling ewe.
In biology, an organism composed of tissues that are genetically different. Chimeras can develop naturally if a mutation occurs in a cell of a developing embryo, but are more commonly produced artificially by implanting cells from one organism into the embryo of another.
A grotesque product of the imagination; SYN. chimaera.

1. fantazija

ženski rod

1. Mašta, uobrazilja; maštarija, sanjarija;
2. muz. (tal. fantasia) Kompozicija bogata sadržinom u nevezanom obliku često sa više delova ili stavova koji prelaze jedan u drugi;
3. psih. Svesno preobražavanje pretstava i njihovo spajanje u nove spojeve pretstava koji nisu u opažanju dati (deltanost kojom u duši postaju slike predmeta je reproduktivna ukoliko ponovno predočava opažanja, a produktivna ukoliko proizvodi nove tvorevine; ova poslednja ima najveći značaj u umetnosti);
4. Priča stvorena maštom;
5. Priviđenje, utvara, tlapnja; up. Fantaz.

2. himera

ženski rod

1. mit. Legendarna strašna neman kod starih Grka (spreda lav, u sredini koza, a pozadi zmaj);
2. fig. Varka, samoobmana, uobraženje, sanjarija, neizvodljiva misao, šimera.

3. zmaj

muški rodmitologija

Krilata neman koja bljuje vatru.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

chimaera | chimer | chimere | chummery

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci