characteristica ... | englesko - srpski prevod

characteristicalness

imenica

1. karakterističnost

ženski rod

2. karakteristika

ženski rod

Oznaka, obeležje, osobina, suština, ono čime se neka stvar ili neki čovek naročito odlikuje i razlikuje od drugih stvari ili ljudi; obeležavanje, navođenje glavnih, bitnih osobina ili svojstava koga ili čega. (grč.)

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci