categorem | englesko - srpski prevod

categorem

imenica

1. predikat

muški rodlingvistika

Prirok, tj. onaj deo rečenice koji kazuje nešto o podmetu; log. ono što se o jednom subjektu iskazuje, kao njegovo svojstvo (u formalnoj logici označava se sa P); počasno ili službeno ime, titula, naziv.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci