catalectic | englesko - srpski prevod

catalectic

pridev

ETYM Latin catalecticus, Greek, from katalegein to leave off; kata down, wholly + lhgein to stop.
(Verse) Metrically incomplete; especially lacking one or more syllables in the final metrical foot.
Incomplete; missing final syllable.
Lacking a syllable at end.

1. katalektičan

pridev

Nepotpun, krnj; katalektičan stih, poet. stih kod koga je poslednja stopa kraća za jedan slog ili više slogova (supr. akatalektičan). (grč.)

2. katalektički

pridev

Nepotpun; stih kojemu nedostaje poslednji slog, nepotpun stih. (grč.)

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci