canonistic | englesko - srpski prevod

canonistic

pridev

1. kanonski

pridev

Koji odgovara crkvenim propisima (kanonima), koji je u skladu sa crkvenim propisima i autoritetom, propisan, verodostojan (knjige, spisi); crkveni, papski; fig. koji služi kao uzor, uzoran, ugledan. (grč.)

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci