cable | englesko - srpski prevod

cable

imenica

Sinonimi: cable length | cable's length

ETYM French câble, Late Lat. capulum, caplum, a rope, from Latin capere to take; cf. Dutch, Dan., and German kabel, from the French. Related to Capable.
4. A very strong suspension bridge; made of wire.
5. A nautical unit of depth; SYN. cable length, cable's length.
Heavy rope or chain for mooring a ship.

1. dužina kabla

ženski rodnautika

Mera dužine od 608 stopa VB, ili 720 stopa SAD.

2. kabel

muški rod

Kabal, kabl,
1. Podvodni ili podzemni dobro izolovani električni provodnik na daljinu (obično izrađen od bakarne žice i dobro zaštićen gumom i drugim materijalima);
2. Debelo uže za vezivanje brodova;
3. Mera za dužinu (jedna desetina morske milje). (fr.)

3. kabl

muški rod

Debelo uže, palamar od kudelje ili tanke žice za vezivanje lađa, visećih mostova itd.; uže od bakarne žice, izolovano gumom i gutaperkom, zaštićeno spolja metalom, služi kao provodnik električne struje kod podzemnih i podmorskih telegrafa, telefona i dr. (fr.)

4. konopac

muški rod

Uže, uzica, šnira.

5. sajla

ženski rod

Čelično uže za šlepanje, gvozdeno uže za vuču motornih vozila i za druge svrhe (nem.)

cable | englesko - srpski prevod

cable

imenicatelekomunikacije

Sinonimi: telegraph | wire

1. An electrical conductor connecting telephones or television or power stations; SYN. electrical cable, line, transmission line.
2. A telegram sent abroad; SYN. cablegram, overseas telegram.
3. A television system transmitted over cables; SYN. cable television, cable system, cable television service.

1. telegram

muški rodtelekomunikacije

Saopštenje putem telegrafa, brzojav, depeša.

cable | englesko - srpski prevod

cable

imenicaračunari

A collection of wires shielded within a protective tube, used to connect peripheral devices to a computer. A mouse, a keyboard, and a printer might all be connected to a computer with cables. Printer cables typically implement a serial or a parallel path for data to travel along. See the illustration.

1. kabl

muški rodračunari

1. Spojni medijum koji omogućava prenos električnih signala između dve tačke. Kablovi povezuju različite delove računara tako da oni mogu da rade nešto korisno. U odnosu na kućište računara, kablovi mogu da budu unutrašnji i spoljašnji.
2. Kabl koji povezuje monitor s računarom priključuje se na video karticu računara.
3. Kabl koji povezuje računar sa štampačem, zove se kabl za štampač i priključuje se na paralelni ili serijski priključak.
4. Kabl koji povezuje računar sa modemom, naziva se serijski kabl i priključuje se na serijski priključak.

cable | englesko - srpski prevod

cable

glagol

1. To fasten with a cable.
2. To send cables, wires, or telegrams; SYN. telegraph, wire.

1. kablirati

glagol

Telefonirati ili telegrafisati podzemnom ili podmorskom žicom; sukati, upredati uže, praviti kaplove, palamare. (fr.)

2. poslati telegram

glagol

3. telegrafisati

glagol

Javljati telegrafom, javiti telegrafski, brzojaivti, depeširati.

4. uvesti kablovsku televiziju

glagol

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

cabal | cabala | caballo | cabbala | cabuli | cobble | cobbly | coble | COBOL | cowbell | cue ball

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci