bust prevod, Englesko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: bust

Smer prevoda: engleski > srpski

bust [ imenica ]
Generiši izgovor

ETYM French buste, from Italian busto; cf. Late Lat. busta, bustula, box, of the same origin as Eng. box a case; cf., for the change of meaning, Eng. chest. Related to Bushel.
A sculpture of the head and shoulders of a person.
An occasion for heavy drinking; SYN. tear, bender, binge, toot, booze-up.

bista [ ženski rod ]

Poprsje, naročito kop koji predstavlja glavu i gornji deo grudi.

grudi [ N/A {anatomija} ]

Deo tela, prsa.

krah [ muški rod ]

Slom, propast, bankrot, debakl, stečaj, katastrofa (nem.)

neuspeh [ muški rod ]

ništarija [ ženski rod ]

pad u poslovanju [ muški rod ]

pijanka [ ženski rod ]

Terevenka.

policijska racija [ ženski rod ]

poprsje [ imenica ]

Prednji deo čovečjeg tela, telo od vrata do pasa;
Vajarski rad koji prikazuje gornji deo čovečjeg tela, bista;
Slika neke osobe do pojasa

promašaj [ muški rod ]

provala [ ženski rod ]

prsa [ N/A ]

Deo tela, grudi.

slom [ muški rod ]

Propast, krah.

udarac pesnicom [ muški rod ]

bankrot [ muški rod ]

Slom banke, obustava plaćanja, nesposobnost plaćanja i odgovaranja svojim novčanim obavezama; postradalost; fig. potpuna propast, stradanje; bankrotstvo.

bust [ glagol ]
Generiši izgovor

1 To break or smash especially with force; also; to make inoperative
To bring an end to; break up — often used with up
To ruin financially; exhaust, wear out — used in phrases like bust one's butt to describe making a strenuous effort; to give a hard time to — often used in phrases like bust one's chops
To tame
Demote
Hit, slug
To go broke
To burst; break down
To lose at cards by exceeding a limit (as the count of in blackjack)
1To fail to complete a straight or flush in poker

dresirati [ glagol ]

Obučavati životinje da obavljaju izvesne dodatke;
Vežbati životinje u ponovljanju izvesnih radnji;
Krotiti divlje zveri;
Nagoniti ljude na slepu poslušnost, na bezrezervno pokoravanje;
Doterati, formirati, izraditi; (fr.)
Obučiti, obučavati (npr. psa veštinama, konja jahanju, pticu da peva kad joj se naredi, itd.); uvežbavati, uvežbati; doterati, potšišati, npr. kosu.

eksplodirati [ glagol ]

Rasprsnuti se uz pucanj, rasprskavati se, raspući se, prasnuti. (lat.)

likvidirati [ glagol ]

Prekinuti neku delatnost;
Uništiti, ubiti, izvršiti smrtnu kaznu (lat.)

pući [ glagol ]

uhapsiti [ glagol ]

upropastiti [ glagol ]

bankrotirati [ glagol ]

Najaviti i izvršiti stečaj firme, tj. likvidaciju.
Doživeti ekonomsku i finansijsku propast.
prenosno: Potpuno propasti uopšte.

Moji prevodi