buildup | englesko - srpski prevod

buildup

imenica

The act of building up an accumulation. build-up

1. bild-ap

muški rod

Sistematska reklama pri uvođenju novog proizvoda na tržište. (eng.)

2. koncentracija

ženski rod

Usredsređivanje, usredsređenje; usredsređenost; prikupljanje, zbiranje; smeštaj, npr. zarobljenika u mali prostor (v. koncentracioni logor); hem. pojačavanje rastvora smanjenjem njegove zapremine (npr. isparavanjem); pojačanje rastvora, pojačanost rastrova; rud. uklanjanje mehaničkim putem manje vrednih delova rude; zgušnjavanje, zgusnuće. (lat.)

3. nagomilavanje

imenica

4. postepeno uvećavanje

imenica

5. prikupljanje

imenica

6. raširenje

imenica

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

belt up | bolt up | build up

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci