bowl prevod, Englesko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: bowl

Smer prevoda: engleski > srpski

bowl [ glagol {sport} ]
Generiši izgovor

To go bowling.
To roll (a ball), as in bowling.

kuglati [ glagol {sport} ]

kuglati se [ glagol ]

bowl [ imenica ]
Generiši izgovor

(Homonym: bole, boll).
A small round container that is open at the top for holding tobacco; SYN. pipe bowl.
A wooden ball (with flattened sides) used in the game of bowls.
Round and open at the top for holding liquids.
Round and open at the top for serving foods.
The quantity contained in a bowl; SYN. bowlful.

bazen [ muški rod ]

Rečno korito; voda veštački ograđena (u parkovima i sl.); mesto u pristaništu gde stoje lađe; kotlina; up. bazen.
Područje sa naslagama raznih ruda.
Oblast s koje se slivaju vode u reke, jezera, mora.

bokal [ muški rod ]

Pehar, vrč, veća čaša sa poklopcem.

doza [ ženski rod ]

Kutija za čuvanje suvih tvari, supstanca (šećera, duvana, i dr.).
Davanje, naročito: davanje leka: količina materije (tvari) koja ulazi u sastav nekog leka; količina leka koji treba dati bolesniku; dozis.

izvor zračenja [ muški rod ]

kugla [ ženski rod ]

Lopta, telo kod koga su sve tačke njegove površine (periferije) jednako udaljene od središta; lopta za igru (drvena, koštana, gumena, staklena itd.).

kuglanje [ imenica {sport} ]

pehar [ muški rod ]

Kup, u srednjem veku sud za piće bio je pehar, peharac. Bilo ih je sapostoljem i sa drškama sa strane, sa poklopcima, ili bez njih. Neki pehari su se prikazivali za sedlo. Za piće su služili bokali i kupe, rađeni takođe od srebra i zlata. (nem.)

stadion [ muški rod ]

Stara mera za dužinu od 1koraka ili 6grčkih i 6rimskih stopa, stadija = 1 geogr. milja;
Trkalište, mesto na kome su Grci održavali viteške igre; naročito uređeno mesto za sportske utakmice većeg obima;
fig. Otsek vremena, period u neprestanom razvitku nekog događaja ili stanja, npr. neke bolesti (l. stadium morbi), pitanja i sl.; stanje stvari, položaj stvari. (kod nas stadijum).

tacna [ ženski rod ]

Plitak tanjirić za šolju, plitica.

zdela [ ženski rod ]

Činija.

šampionsko takmičenje [ imenica ]

činija [ ženski rod ]

Zdela.Moji prevodi