boot | englesko - srpski prevod

boot

imenica

Sinonimi: iron boot | iron heel | luggage compartment | trunk

1. An instrument of torture that is used to crush the foot and leg; SYN. iron boot, iron heel.
2. Carries luggage or shopping or tools; SYN. luggage compartment, trunk.
3. Footwear that covers the whole foot and lower leg.

1. čizma

ženski rod

Kožna cipela sa visokom sarom.

2. obuća

ženski rod

3. pljačka

ženski rod

Otimačina, otimanje, grabež, pljačkanje.

4. prednost

ženski rod

Preimućstvo, prioritet.

5. premija

ženski rodfinansije

Nagrada, nagrada kao znak priznanja za pokazani uspeh (u školi, na utakmici i sl); u spoljnoj trgovinskoj politici: pomoć koji država daje u obliku uvoznih i izvoznih premija; glavni zgoditak u lutrijskim vučenjima; kod osiguranja: iznos koji osiguranik ima da plaća osiguraču za primanje rizika. (lat.)

6. regrut

muški rod

Vojnik koji tek treba da izdrži vojnu obuku, vojnik-novajlija; fig. početnik, novajlija, remac. (fr.)

7. španske čizme

množina

8. sprava za mučenje

ženski rod

9. udar nogom

muški rod

boot | englesko - srpski prevod

boot

imenicaračunari

The process of starting or resetting a computer. When first turned on (cold boot) or reset (warm boot), the computer executes the software that loads and starts the computer’s more complicated operating system and prepares it for use. Thus, the computer can be said to pull itself up by its own bootstraps. Also called: bootstrap. See also BIOS, bootstrap loader, cold boot, warm boot.
Or bootstrap; In computing, the process of starting up a computer. Most computers have a small, built-in boot program that starts automatically when the computer is switched on—its only task is to load a slightly larger program, usually from a hard disc, which in turn loads the main operating system.
In microcomputers the operating system is often held in the permanent ROM memory and the boot program simply triggers its operation.
Some boot programs can be customized so that, for example, the computer, when switched on, always loads and runs a program from a particular backing store or always adopts a particular mode of screen display.

1. podizanje računara

imenicaračunari

1. Uključiti računar, ime potiče od ideje da računar treba sam da se podigne na mišiće, ili ideje da je jedini način da se računar pusti u rad da mu se zapreti da će biti udaren čizmom.
2. Učitati određeni operativni sistem.

boot | englesko - srpski prevod

boot

imenicaauto-moto

1. prostor za prtljag

muški rodauto-moto

2. prtljažnik

muški rod

boot | englesko - srpski prevod

boot

glagol

Sinonimi: reboot | bring up

1. To cause to load (an operating system) and start the initial processes; SYN. reboot, bring up.
2. To kick; give a boot to.

1. dobijati

glagol

2. udariti nogom

glagol

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

bad | baddy | baht | bait | baity | bed | bat | Bata | bate | batey | batta | battue | batty | baud | bawd | bawdy | bead | beady | be at | beat | beaty | beaut | beauty | bedew | beedi | beet | be out | bet | beta | Betti | bid | biddy | bide | bidi | biota | bit | bite | bitt | bow out | bow tie | bow to | boat | boatie | bod | bode | body | boîte | bootee | booty | bot | bota | bott | botty | bout | btw | bud | budda | buddah | buddy | bude | buit | but | butea | butt | butty | buy out | by day | byte | 16-bit | 32-bit

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci