bolshevism | englesko - srpski prevod

bolshevism

imenica

Sinonimi: collectivism | Marxism-Leninism | Leninism | Marxism | Sovietism | sovietism

A form of communism based on the writings of Marx and Lenin; SYN. collectivism, Marxism-Leninism, Leninism, Marxism, Sovietism, sovietism.

1. boljševizam

muški rod

Teorija i taktika revolucionarne borbe proletarijata, koju je razradio Lenjin kao sredstvo borbe za rušenje kapitalističkog poretka i uspostavljanje socijalističkog društva.
Oblik marksizma kako ga je Lenjin shvatio i uspostavio, sa ciljem da se u svetu uvede komunistički društveni i privredni poredak, besklasno društvo, bez državne vlasti i bez sile. Sredstvo za ostvarenje ovoga je diktatura proletarijata u obliku sistema "sovjeta"; filozofska osnova boljševizma je dijalektički materijalizam. Boljševizam je dakle

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci