bloat | englesko - srpski prevod

bloat

imenicaračunari

1. pretrpavanje

imenicaračunari

Tendencija programa da se šire i pune memoriju računara zauzimajući sve njegove resurse. Većina programa ima tendenciju pretrpavanja pošto im se može; Personalni računari imaju puno rezerve u resursima. Drugi programi imaju tendenciju pretrpavanja zato što se programeri zamaraju i počinju da dodaju nova svojstva, "tek da se nađu".

bloat | englesko - srpski prevod

bloat

imenica

Swelling of the rumen or intestinal tract of domestic animals caused by excessive gas.

1. nadimanje

imenica

2. pijanica

muški rod

bloat | englesko - srpski prevod

bloat

glagol

1. To become bloated or swollen or puff up.
2. To make bloated or swollen.

1. naduhati se

glagol

2. naduti se

glagol

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci