bilaterality | englesko - srpski prevod

bilaterality

imenica

Sinonimi: bilateralism | bilateral symmetry

The property of being symmetrical about a vertical plane; SYN. bilateralism, bilateral symmetry.

1. dvostranost

ženski rod

2. kliring

muški rod

U ekonomskoj politici: sistem razmene dobara kome je cilj da uvozi iz jedne države u drugu budu podjednaki, tj. da roba robu plaća; trg. plaćanje obaveza bez davanja gotovog novca ili deviza, prostim prenošenjem sa svog računa kod neke banke na račun onoga prema kome se imaju obaveze plaćanja. (eng.)

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci