bend | englesko - srpski prevod

bend

imenica

Sinonimi: crook | turn | curve | bend dexter | bending | flex | flexion | flection | inflection

1. A circular segment of a curve:; SYN. crook, turn.
2. Curved segment; SYN. curve.
3. Diagonal line traversing a shield from the upper right corner to the lower left; SYN. bend dexter.
4. The act of bending something; SYN. bending, flex, flexion, flection, inflection.

1. čvor

muški rod

Uzao.

2. krivina

ženski rod

3. luk

muški rod

1. Deo kruga, kružni odsečak;
2. Sprava za ispaljivanje strela, sastoji se od savijenog drveta ili drugog materijala koje zateže žicu ili kanap koji se zateže radi ispaljivanja strele.

4. okov

muški rod

1. Metalno ojačanje.
2. Metalna oprema za vrata i prozore.

5. okuka

ženski rod

Krivina na putu, zavoj.

6. pregib

muški rod

7. savijutak

muški rod

bend | englesko - srpski prevod

bend

glagolgramatika

(Irregular preterit, past participle: bent).
1. To cause to assume a crooked or angular form; SYN. deform, twist.
2. To change direction.
3. To form a curve; SYN. flex.

1. iskriviti

glagol

2. iskriviti se

glagol

3. nagnuti se

glagol

4. pognuti

glagol

5. popustiti

glagol

6. potčiniti

glagol

7. poviti

glagol

8. poviti se

glagol

9. presaviti se

glagol

10. sagnuti

glagol

11. sagnuti se

glagol

12. saviti

glagol

13. ugnuti

glagol

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

banate | band | bandeau | bandy | bannat | banned | Bantu | been-to | benet | bennet | Bennett | bent | benty | bind | binit | bint | bond | boned | boneta | bonito | bonity | bonnet | bound | bounty | bundu | bunt | by-end

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci