barrier | englesko - srpski prevod

barrier

imenica

Sinonimi: roadblock

ETYM Old Eng. barrere, barere, French barričre, from barre bar. Related to Bar.
1. A structure or object that impedes free movement.
2. Any condition that makes it difficult to make progress or to achieve an objective; SYN. roadblock.
3. Anything serving to maintain separation by obstructing vision or access.

1. barijera

ženski rod

Pregrada, brana, branik; pregrada od rešetaka; granica, međa; pogranično utvrđenje; zaklon, odbrana; varoška kapija, ulaz gde se plaća trošarina; đeram; fig. smetnja, prepona, prepreka.

2. blokada

ženski rod

1. Potpuno opkoljavanje, okruženje grada, utvrđenog mesta ili neke teritorije radi prisiljavanja vojnih snaga na predaju.
2. Vojna, politička ili ekonomska izolacija neke države (posedanje luka, mora, reka, granica itd.) radi vršenja pritiska da bi prihvatila zahteve koji joj se postavljaju i nameću;
Opsada, zatvaranje jedne luke ili cele obale pomoću ratnih brodova u cilju spračavanja svakog uvoza i izvoza; opsada, zatvaranje sa svih strana grada, tvrđave; zatvaranje želčezničke skretnice; blokiranje.

3. brana

ženski rod

Hidrograđevinski objekat, ustava.

4. granica

ženski rod

Međa, granična linija.

5. pregrada

ženski rod

6. prepona

ženski rod

7. prepreka

ženski rod

8. rampa

ženski rodarheologija

Nagib krovnih direka; blago nagnut prilaz, pristup (nasipu, bedemu), pristupnica; naslon, ograda; deo stepenica koji sačinjava krivinu, odmorište; red svetiljki (sijalica) ispred pozornice koji osvetljava pozornicu; pregrada koja te sijalice zaklanja od gledališta; gvozdena, betonska ili drvena preprečnica kod trošarinskih stanica ili prelaza preko železničke pruge, koja se diže ili spušta radi otvaranja ili zatvaranja prelaza. (fr.)

9. zapreka

ženski rod

10. zid

muški rod

Deo građevine.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

barrera | bearer | borer | brer | briar | brier | briery | burer

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci