barouche | englesko - srpski prevod

barouche

imenica

ETYM German barutsche, Italian baroccio, biroccio, Late Lat. barrotium, from Latin birotus two-wheeled; bi- =bis twice + rota wheel.
A 4-wheeled carriage; has outside seat for the driver and facing inside seats for two couples and a folding top.
Four-wheeled hooded carriage; four-wheeled four-seater carriage with folding hood and separate driver's seat.

1. fijaker

muški rod

Kočije, naročito kočije u službi uličnog saobraćaja po gradovima (nazvane po svecu Fiacre, čija je slika oko 1650 bila na kući u Parizu gde su se kočije mogle uzeti u najam).

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

bareish | barish | bearish | birch | boarish | boorish | borachio | borish | brach | brachi | brash | brashy | breach | breachy | breech | brioche | brish | broach | broch | broche | brooch | brucia | brush | brushy