bankroll | englesko - srpski prevod

bankroll

imenica

Sinonimi: roll

A roll of currency notes (often taken as the resources of a person or business etc.); SYN. roll.

1. gomila novca

ženski rod

2. kapital

muški rod

1. Vrednost koja se određenim kretanjem oplođava, uvećava viškom vrednosti. Opšti obrazac je N-P-N1 (gde znači: N predujmljenu vrednosti, P određenu vrstu robe, N1 oplođeni kapital), Kretanje obuhvata: I faza . promet, kupovinu elemenata proizvodnje, predujam kapitala u radnu snagu i sredstva za proizvodnju; II faza - proizvodnju, trošenje elemenata proizvodnje pir čemu radna snaga stvara višak vrednosti; III faza - promet, realizaciju oplođenog kapitala.
2. Kapital, glavno delo Karla Mrksa.
3. prav. Zločin koji povlači smrtnu kaznu.
4. Glavni grad, prestonica. (lat.)

3. sredstva

množina

Sredstva potrebna da bi se obavio posao (kao što su osoblje, oprema, materijal).

bankroll | englesko - srpski prevod

bankroll

glagol

To provide with sufficient funds; finance.

1. finansirati

glagol

Plaćati; praviti finansijske operacije; davati novac za kakvo preduzeće.

2. kreditirati

glagol

Dati (ili davati) na poverenje (ili na veresiju, na poček) (lat.)

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci