bale prevod, Englesko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: bale

Smer prevoda: engleski > srpski

bale [ imenica ]
Generiši izgovor

(Homonym: bail).
A large bundle bound for storage or transport.

bala [ ženski rod ]

Denjak, svežanj.
Mera za količinu sukna, sena, papira, pamuka i dr.

bol [ muški rod ]

Neugodan osećaj, osećaj prilikom povrede.

denjak [ muški rod ]

Vreća, zavežljaj, bala, snop (tur.)

nesreća [ ženski rod ]

Nezgoda, peh.

paket [ muški rod ]

Rukovet, svežanj; roba složena i uvijena u hartiju, kutija ili sanduče sa robom; pak.

roba [ ženski rod ]

Proizvod rada namenjen za tržište, tj. ide u društvenu upotrebu putem razmene. Ima dva bitna svojstva: upotrebnu vrednost, odnosno određeno materijalno svojstvo, i vrednost, tj. društvno svojstvo; vrednost se pojavljuje kao prometna vrednost (u novcu - cena). Oblik je svega bogatstva buržoaskog društva
Vrsta ribama sličnih sisara koji žive u vodi i na kopnu (morski pas, morsko tele, morski lav i dr.).
Dugačka haljina ženska i dečja ili komad tkanine dovoljan za takvu haljinu; zvanično odelo pravnika (advokata i sudija) u Francuskoj. (ital.)

tuga [ ženski rod ]

Seta, melanholija, duševni bol, žalost.

zlo [ imenica ]

Nedaća, nesreća.

štetan uticaj [ muški rod ]

bale [ glagol ]
Generiši izgovor

To make into a bale.

iskočiti [ glagol ]

jamčiti [ glagol ]

pakovati u bale [ glagol ]

složiti u bale [ glagol ]

vezati u denjak [ glagol ]

Bâle [ imenica {geologija} ]
Generiši izgovor

French form of Basle or Basel, a city in Switzerland.

Bazel [ muški rod {geologija} ]

Grad na severozapadu Švajcarske.

Moji prevodi