balance prevod, Englesko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: balance

Smer prevoda: engleski > srpski

balance [ imenica ]
Generiši izgovor

ETYM Old Eng. balaunce, French balance, from Latin bilanx, bilancis, having two scales; bis twice (akin to Eng. two) + lanx plate, scale.
A scale for weighing; depends on pull of gravity.
A state of equilibrium.
Equality of distribution; SYN. equilibrium, equipoise, counterbalance.
Apparatus for weighing or measuring mass. The various types include the beam balance consisting of a centrally pivoted lever with pans hanging from each end, and the spring balance, in which the object to be weighed stretches (or compresses) a vertical coil spring fitted with a pointer that indicates the weight on a scale. Kitchen and bathroom scales are balances.

bilans [ muški rod {finansije} ]

Poređenje prihoda i rashoda na kraju jednog računa, završni račun o prihodima i gubicima koji se izvodi sa vremena na vreme, obično krajem svakog meseca i svake godine; fig. krajnji ishod nečega; saldiranje, saldo.

kantar [ muški rod ]

Pijačna vaga, vaga, viseća sprava za merenje;
Ustanova za vaganje;
Mera za težinu (oko kg); teg od oke. (tur.)
Starogrčka posuda za piće; kondir (grč.)
Česma, vodoskok u atriju ranohrišćanske bazilike (grč.)

klatno [ imenica ]

odnos snaga [ muški rod ]

ostatak [ muški rod ]

Preostali deo, resto, višak.

preostali deo [ muški rod ]

protivteža [ ženski rod ]

ravnoteža [ ženski rod ]

Stabilna, labilna i indiferentna.

razlika [ ženski rod ]

Diferencija.

terazije [ N/A ]

vaga [ ženski rod ]

Sprava za upoređenje nepoznatih masa sa poznatim (tegovima), tj. za određivanje težine tela, terazije, kantar. (nem.)

balans [ muški rod ]

Ravnoteža; nedoumica, kolebanje, neodlučnost;
astr. Terazije u Zodijaku;
trg. Bilans, konačni račun; korak u igri kad telo stoji na jednoj nozi, figura u plesu (u lansu i kadrilu);
mor. Podaci mornara o robi koju su natovarili.

balance [ imenica {finansije} ]
Generiši izgovor

An amount on the credit side of an account.

saldo [ muški rod {finansije} ]

Stanje nekog računa; ostatak koji po zaključenom računu još treba da se plati, razlika između dugovanja i potraživanja u jednom računu; takođe: zaključak računa. (ital.)

balance [ glagol ]
Generiši izgovor

To be in equilibrium.
To bring into balance or equilibrium; SYN. equilibrate, equilibrize.
To compute credits and debits of an account.

saldirati [ glagol {finansije} ]

Račune zaključiti, izravnati, utvrditi razliku između strane ulaza i strane izlaza, izmiriti ostatak duga, isplatiti dug. (ital.)

balansirati [ glagol ]

Uravnotežavati, uravnotežiti, držati u ravnoteži; kolebati se, ustezati se, biti neodlučan; slik. delove slike skladno predstaviti i rasporediti; trg. praviti (ili napraviti) zaključni račun; bilans.
Vešto se snalaziti u pojedinim nezgodnim situacijama.

biti u ravnoteži [ glagol ]

držati u ravnoteži [ glagol ]

odmeriti [ glagol ]

uporediti [ glagol ]

uravnotežiti [ glagol ]

bilansirati [ glagol {finansije} ]

Izvesti završni račun, izvršiti sravnjenje prihoda i rashoda u trgovačkim knjigama; zaključiti neki posao, izvesti zaključak o svršenom poslu.Moji prevodi