automat | englesko - srpski prevod

automat

imenica

1. A vending machine from which one can get food.
2. Where food is served from machines.
Snack bar where food is dispensed through coin-operated machines. Automats were popular in the US in the 1930s. The first was opened in Philadelphia, Pennsylvania, 1902; the last closed in New York 1991.

1. automat

muški rod

1. Samokret, aparat koji sam dejstvuje pod izvesnim uslovima, npr. vaga, kišobran, nož, puška; za čoveka: onaj koji liči na stvar, bezvoljnik, besvesnik, glupak; zvekan. Aparat samokret.
2. Uređaj čiji su odzivi za sve kombinacije ulaza poznati.
3. fil. Biće koje nema duše, tj. životinja (kod Dekarta).
4. prenosno: Čovek koji se slepo pridržava naredbi starijeg po rangu, zanemarujući situaciju koja često nameće drugačije ponašanje.

2. samoposluga

ženski rod

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

adamite | admit | automata | automate

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci