arcanum | englesko - srpski prevod

arcanum

imenicagramatika

1. Mysterious or specialized knowledge, language, or information accessible or possessed only by the initiate — usually used in plural.
2. Elixir.

1. eliksir

muški rod

Najfiniji ekstrakt neke materije; kamen mudrosti; ranije: napitak sastavljen od većeg broja jednostavnih lekova i prokuvan, lekovit napitak; danas: lek u nešto gušćem obliku koji se daje u kapljama. (ar.)

2. misterija mn. misterije

ženski rodgramatika

Tajna; kod starih grka: tajne nauke, tajne službe nekom božanstvu koje su se sastojale u tome što su pred narodom izvoiđeni neki njemu nerazumljivi obredi (npr. eleuzinske, orfičke, samotrakijse i dr. misterije); u Srednjem veku: dramska prikazivanja scena iz života svetaca, naročito prizora rođenja, muka, vaskrsenja i ponovnog dolaska Hristova na Zemlju, najpre samo na latinskom jeziku u crkvama, a posle i na narodnom na javnim mestima (up. moraliteti). (grč.)

3. tajna

ženski rod

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci