apsides | englesko - srpski prevod

apsides

množina

1. apsida

ženski rodastrologija

Zajedničko ime za perihel i ahel (najveća i najmanja udaljenost planeta na putanji oko Sunca).
Jedna od dveju tačaka na eliptičnoj putanji nebeskog tela u kojoj se ono nalazi na najvećem odnosno najmanjem odstojanju od tela oko kojeg optiče, dakle, afelijum i perihelijum za planetu, neku kometu i apogej i perigej za Mesec;

2. krugovi

množina

Kružne geometrijske slike.

3. orbite

množina

Putanje nebeskih tela.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

apicitis | apostasy

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci