appellation | englesko - srpski prevod

appellation

imenica

Sinonimi: denomination | designation | appellative

ETYM Latin appellatio, from appellare: cf. French appellation. Related to Appeal.
Identifying word or words by which someone or something is called and classified or distinguished from others; SYN. denomination, designation, appellative.
Name; rank.

1. ime

imenica

Naziv.

2. imenovanje

imenica

Davanje imena, nazivanje.

3. naziv

muški rod

Ime.

4. nazivanje

imenica

Davanje imena, imenovanje.

5. nomenklatura

ženski rod

Sređen sistem stručnih naziva, imena u nekoj naučnoj oblasti, terminologija (lat.)
Zbirka tehničkih izraza, skup uobičajenih imena i naziva u nekoj naučnoj oblasti; bot., zool. utvrđen način davana imena biljnim i životinjskim vrstama sa latinskim ili latiniziranim rečima, koje isključuju promenljivost živih jezika a razumljive su i zajedničke svim narodima.

6. titula

ženski rod

1. Naslov, natpis (knjige, umetničkog dela i dr.);
2. Naziv, predikat, koji nekome pripada po njegovom staležu, položaju ili zvanju, počasno ime, npr. grof, baron, ekselencija, gospodin, doktor itd.; prav. pravni razlog, razlog postojanja nekog prava, uzrok, izgovor; kvo titulo? sa kakvim pravnim razlogom, iz kog razloga?

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci