apotheosis | englesko - srpski prevod

apotheosis

imenicagramatika

1. The act of elevating a mortal to the rank of, and placing him among; deification.
2. Glorification; exaltation.
3. Elevation to divine status; a perfect example
4. Deification; ascent to glory; personification of ideal.

1. apoteoza

ženski rod

1. Obožavanje, proglašavanje neke ličnosti božanstvom.
2. Odavanje naročitih počasti nekome.
3. Veličanje, slavljenje.
4. Raskošna slika neke pozorišne prirdebe kojom se veliča neka ličnost ili ideja.
Uzdizanje umrlog junaka ili velikog čoveka do božanstva; obožavanje, veličanje.

2. obožavanje

imenica

Kult.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

apotheosize

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci