anthropomorphit ... | englesko - srpski prevod

anthropomorphitism

imenica

1. antropomorfizam

muški rod

Shvatanje i tumačenje stvari i prirode prema ljudskim odnosima, tj. svako rasuđivanje ili svako učenje koje radi objašnjenja onoga što nije čovek (npr. bog, fizičke pojave, biološki život, ponašanje životinja itd.) upotrebljava pojmove uzamljenje od prirode ili ponašanja čoveka; religiozni antropomorfizam smatra da je bog sličan čoveku, tj. da misli, oseća i radi kao čovek, počevočenje boga; antropomorfoza.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci