anorganic | englesko - srpski prevod

anorganic

pridev

Not organic

1. anorganski

pridev

Neživ, mrtav; nepsposoban za fiziološke i psihološke funkcije; koji nema oruđa za disanje, primanje hrane i dr.; koji je bez života; hem. koji ne ulazi u sastav organskih tela; nastao bez dejstva životnih sila; anorganska hemija, deo hemije koji se bavi postojanjem anorganskih jedinjenja.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci