ambivalence | englesko - srpski prevod

ambivalence

imenica

Sinonimi: ambivalency

Simultaneous attraction and repulsion.
Mixed feelings or emotions; SYN. ambivalency.

1. ambivalencija

ženski rod

Dvojaka, dvostruka vrednost; dvostruka privlačnost, tj. istovremena pojava duševnih osećanja (npr. ljubav i mržnja) prema istoj osobi.

2. ambivalentnost

ženski rod

Prisustvo kontradikcije.
Dvostrukost osećanja, ambivalencija.

3. ekvivokacija

ženski rod

Dvosmislenost, dvosmislica, reč sa dva značenja ili sa više značenja, zbrka, igra rečima (fr.)

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci