allusion prevod, Englesko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: allusion

Smer prevoda: engleski > srpski

allusion [ imenica ]
Generiši izgovor

ETYM Latin allusio, from alludere to allude: cf. French allusion.
Passing reference or indirect mention.

aluzija [ ženski rod ]

Nišanjenje, ciljanje na koga ili što; govorna figura u kojoj se , mesto prave stvari, kazuje njoj slična koja lako može da podseti na onu pravu; pr. aluzivan.

ciljanje [ imenica ]

Gađanje, nišanjenje.

igra rečima [ ženski rod ]

metafora [ ženski rod ]

Figura u kojoj reč, mesto svoga prvobitnog značenja, dobiva drugo, zbog toga što je govornik u svom duhu uporedio dva predmeta; skraćeno poređenje u kome nije izričito kazano da je neka stvar poređena sa drugom, te je mesto reči koja treba da se poredi, prosto došla reč sa kojom se ona poredi, npr. "društveni talog" (mesto ološ), "glava države" (mesto vladalac), "čelična volja" (mesto nepokolepljiva volja) itd.; slikovit izraz, prenosno značenje, prenosni smisao. (grč.)

nagoveštaj [ muški rod ]

parabola [ ženski rod ]

Poučna priča u poređenjima, tj. priča u kojoj sve što se priča treba uzimati u prenesenom značenju, npr. Hristove priče o sejaču i semenu, o bludnom sinu, o vinogradarima i dr.; geeom. kriva linija drugog stepena, kupin presek čija je svaka tačka podjednako udaljena od dane tačke, fokusa, i dane prave, direktrise. (grč.)Moji prevodi