accurate prevod, Englesko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: accurate

Smer prevoda: engleski > srpski

accurate [ pridev ]
Generiši izgovor

ETYM Latin accuratus, p. p. and a., from accurare to take care of; ad + curare to take care, cura care. Related to Cure.
Conforming exactly or almost exactly to fact or to a standard or performing with total accuracy.
Exact in performance or amount; strictly correct; SYN. exact, precise.

brižljiv [ pridev ]

ispravan [ pridev ]

precizan [ pridev ]

Tačan, tačno određen, pravilan; jasan i razgovetan (npr. stil). (lat.)

tačan [ pridev ]

uredan [ pridev ]

egzaktan [ pridev ]

Tačan, brižljiv, savestan, potpun, brojno određen; egzaktne nauke, nauke koje teže za tačno određenim saznanjima, koja be se mogla matematičkim i eksperimentalnim putem izložiti i dokazati, npr. matematika, fizika, hemija, astronomija. (lat.)Moji prevodi