web | englesko - srpski prevod

web

imenica

Sinonimi: entanglement

1. A network of sticky strands, such as those woven by spiders.
2. An intricate network suggesting something that was formed by weaving or interweaving.
3. An intricate trap that entangles or ensnares its victim; SYN. entanglement.
4. Membrane connecting the toes of some aquatic birds and mammals.

1. mreža

ženski rod

2. opna

ženski rod

Membrana.

3. paučina

ženski rod

4. ploča

ženski rod

Pljosnat komad kamena ili metala.

5. plovna kožica

ženski rod

Opna koja vezuje prste kod ptica plivačica.

6. pokožica

ženski rod

7. radio distributivna mreža

ženski rod

8. tkanina

ženski rododevanje

Tekstil.

9. tkanje

imenica

Izrada tkanina.

10. tkivo

imenicaanatomija

Skup srodnih ćelija u telu.

Web | englesko - srpski prevod

Web

imenicaračunari

1. See
2. The World Wide Web; the internet.
See World Wide Web.

1. Veb

muški rodračunari

1. Nadimak za Vorld Vajd Veb.
2. Prefiks za svaku od mnogih stvari koje imaju veze sa Vorld Vajd Vebom.

2. WWW

skraćenicaračunari

(World Wide Web)
Pojam koji se nekada miješa sa pojmom Interneta, a u stvari je samo jedan njegov dio. To je put, koji kao paukova mreža omogućuje pristupanje informacijama na Internetu, a one mogu biti u obliku teksta, grafike, audio ili video zapisa.

web | englesko - srpski prevod

web

imenicaračunari

A set of interlinked documents in a hypertext system. The user enters the web through a home page. See also World Wide Web.

1. Veb

muški rodračunari

1. Nadimak za Vorld Vajd Veb.
2. Prefiks za svaku od mnogih stvari koje imaju veze sa Vorld Vajd Vebom.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

webby

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci