UMB | englesko - srpski prevod

UMB

imenicaračunari

Acronym for upper memory block. A block of memory in the UMA (upper memory area) that can be used for device drivers or TSRs. A UMB is allocated and managed by special memory manager programs such as EMM386.EXE. See also device driver, TSR, UMA (definition 1).

1. gornji memorijski blok

muški rodračunari

Oblast u gornjoj memoriji na računaru koja može da se "popuni" stvarnom memorijom uz pomoć neke vrste čarolije za upravljanje memorijom, koju samo jajoglavi mogu da shvate. Da bi se napravio UMB, potreban je neki upravljački program za memoriju, kao što je recimo [EMM386.EXE] u DOS-u. Onda, pomoću druge vrste čarolije za upravljanje memorijom, koja je suviše zamršena da bi ovde bila pomiljnjana, programi mogu da se "učitaju gore" u te UMB-ove, čime vašim programima na raspolaganju ostaje više memorije.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci