Ti | englesko - srpski prevod

Ti

skraćenicahemija

Titanium

1. hemijski element

muški rod

2. titan

muški rodhemija

Elemenat, atomska težina 47.90, redni broj 22, znak Ti, upotrebljava se u industriji čelika, a njegova jedinjenja za dobivanje žutih i porcelanskih boja i zelenih boja za mazanje.

3. titanijum

muški rodhemija

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

T1 | T3 | Ta | Tao | tau | taw | Te | tea | tie | to | toe | too | tow | toy

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci