Ta | englesko - srpski prevod

Ta

skraćenicahemija

Tantalum.

1. hemijski element

muški rod

2. tantal

muški rodhemija

Elemenat, metal, atomska težina 181.4, redni broj 73, znak Ta; tegljiv (duktilan), sjajnobeo, upotrebljava se za izradu tantal-sijalica, opruga (federa) za časovnike, hirurških intrumenata koji ne rđaju itd. (nazan po tome što se njegov oksid, tj. kiselina, ne rastvara u kiselinama koje ga okružuju, te se dakle ne može zasititi; up. Tantal); kolumbijum.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

T1 | T3 | Tao | tau | taw | Te | tea | Ti | tie | to | toe | too | tow | toy