SIGNATURE prevod, Englesko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: SIGNATURE

Smer prevoda: engleski > srpski

signature [ imenica {štamparstvo} ]
Generiši izgovor

A sheet with several pages printed on it; it folds to page size and is bound with other signatures to form a book.

tabak [ muški rod {štamparstvo} ]

Štamparski tabak, tj. list papira na kome je odštampano više stranica (najčešće 8 ili 1i koji posle savijanja postaje deo vaše knjige ili časopisa.

signature [ imenica ]
Generiši izgovor

ETYM French (cf. Italian signatura, segnatura, Spanish and Late Lat. signatura), from Latin signare, signatum. Related to Sign.
A melody used to identify a performer or a dance band or radio/tv program; SYN. signature tune, theme song.
One's name written in one's own handwriting.

obeležje [ imenica ]

Oznaka, beleg.

potpis [ muški rod ]

Nečije ime i prezime pisano njegovom rukom.

signatura [ ženski rod ]

Znak koji obeležava suštinu čega; potpis, potpisivanje javne isprave, naročito skraćenim potpisom; potpis umetnika, naročito slikara, na svome delu; tip. stavljanje broja na prvu stranu pri dnu svakog tabaka, broj na prvoj strani pri dnu svakog novog tabaka; u kartografiji: znak za obeležavanje izvesnih predmeta, prirode zemljišta itd.; na receptima: uputstvo o načinu upotrebe propisanog leka i ime onoga za koga je lek; muz. označavanje nota brojkama, ciframa (naročito kod basa); takođe: predznak, ključ; trg. stavljanje znaka, znak (na robi). (lat.)

potpis [ muški rod {računari} ]

Datoteka sa informacijama koje treba dodati (staviti na kraj) poruke e-pošte ili USENET poruke. Ove datoteke obično sadrže ime pošiljaoca, informacije za kontakt.

znak [ muški rod ]

Simbol, oznaka, obeležje.Moji prevodi