Roman prevod, Englesko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: Roman

Smer prevoda: engleski > srpski

roman [ imenica {štamparstvo} ]
Generiši izgovor

Having upright rather than slanted characters in a typeface. See also font family. Compare italic.

roman [ muški rod {štamparstvo} ]

Vrsta tipografskih pisama (fontova), koju spadaju Tajms i mnogi drugi.
Standardna, neiskošena verzija slova, za razliku od kurzivne verzije.
Latinica (fr.)

Roman [ pridev ]
Generiši izgovor

Of or relating to or characteristic of Rome (especially ancient Rome)
Relating to or characteristic of people of Rome
Of or relating to or supporting Romanism; Also called: r.c., Romanist, romish, Roman Catholic, popish, papist, papistic, papistical.

rimski [ pridev ]

latinski [ pridev ]

Koje pripada Latinima, Rimljanima;
Mletački; italijanski; zapadnjački (lat.)

roman [ imenica ]
Generiši izgovor

A metrical romance; (French) Ancient French sagalike poem; novel; romance. A typeface used in ancient Roman inscriptions; SYN. roman type, roman letters, roman print.

katolik [ muški rod ]

Hrišćanin koji svoje crkveno verovanje smatra kao jedino pravo i obavezno, pravoverni hrišćanin;
Pristalica (ili član) rimokatoličke crkve. (grč.)

Roman [ imenica {N/A} ]
Generiši izgovor

A resident of modern Rome.
An inhabitant of the ancient Roman Empire.

Rimljanin [ muški rod ]

Stanovnik Rima; onaj koji je poreklom iz Rima;
Rimokatolik.

Moji prevodi