NumLock | englesko - srpski prevod

NumLock

imenicaračunari

1. Numlok

muški rodračunari

Taster na tastaturi PC-ja koji menja namenu numeričke tastature tako da ova može da se koristi ili zaunos cifara ili za pomeranje kursora. Kada je Numlok uključen, preko tastature se mogu unositi brojevi. Kada je isključen, tasteri se ponašaju kao tasteri za pomeranje kursora. Na mnogim tastaturama postoji i druga grupa kursorskih tastera, tako da numeričku tastaturu možete da koristite isključivo za brojeve, a da istovremeno na raspolaganju imate i kursorske tastere.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci