nuance | englesko - srpski prevod

nuance

imenica

Sinonimi: nicety | shade | subtlety | refinement

ETYM French.
(French) slight shade or difference.
A subtle difference in meaning; SYN. nicety, shade, subtlety, refinement.

1. nijansa

ženski rod

Postupan prelaz, postupno prelivanje boja, senčenje bojama; fig. fina i neosetna razlika, jedva primetan prelaz iz jednog u drugo; muz. prelaz; gram. finoća jezika, tananost izraza, tančina, untačanost. (lat.)

2. postupan prelaz

muški rod

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

newness | nonce | nuncio