NL | englesko - srpski prevod

NL

skraćenicaračunari

See newline character.
New Line character

1. znak za novi red

muški rodračunari

1. Znak koji nastane kada pritisnete taster Enter, što premešta kursor u novi red teskta na ekranu. U mnogim programima za obradu teksta koristi se izraz znak za novi red, jer kada pritisnete taster Enter, počinjete da pišete u novom redu.
2. Znak koji pravi novi red teksta u programskom jeziku.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

nail | newly | nil | Nile | noel | nul

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci