Julian | englesko - srpski prevod

Julian

pridev

Of or relating to or characteristic of Julius Caesar.

1. julijanski

pridev

Sistem za računanje datuma koji pojednostavljuje rad sa datumima na računaru. U julijanskom sistemu svaki dan ima svoj broj. Dan 1 je 1. januar 4713. godine pre nove ere. Dan 2448299 je 11. februar 1991. godine. Programeri često koriste julijanski sistem za predstavljanje datuma pošto računari sa njim lako rade. Ako pokušate da pogodite k oji je dan 100 dana posle 23. januara 1964, shvatićete koliko su nepraktični obični kalendari.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci