Hallo! | englesko - srpski prevod

Hallo!

usklik

1. Used to attract attention (as when a fox is spied during a fox hunt)
2. Used as a call of encouragement or jubilation

1. Alo!

usklik

Telefonski poziv, halo.

2. Halo!

usklik

Hej! Čuj! Slušaj! (uobičajeni način dozivanja i oslovljavanja, naročito telefonom); u lovu: uzvik kojim se tutkaju psi.

3. Zdravo!

usklik

Uobičajen pozdrav.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

Hail! | hail | hale | hall | halloo | hallow | halo | haul | heal | heel | helio | Hell | Hello! | hill | hilly | hole | Hollo! | hollo | hollow | holly | holy | howl | hule | hull

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci