FCC | englesko - srpski prevod

FCC

imenicaračunari

Acronym for Federal Communications Commission. The U.S. agency created by the Communications Act of 1934, which regulates interstate and international wire, radio, and other broadcast transmissions, including telephone, telegraph, and telecommunications.

1. Federalna komisija za telekomunikacije

ženski rodračunari

Vladina agencija SAD koja definiše standarde za svu opremu (uključujući i računare) koja emituje elektromagnetne talase.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci