deck | englesko - srpski prevod

deck

imenica

ETYM Dutch dek. Related to Deck.
1. Any of various floor-like platforms built into a vessel.
2. A porch that resembles the deck on a ship.
3. (Slang) A packet of narcotics.

1. krilo aviona

imenica

2. krov

muški rod

Gornji deo kuće.

3. paluba

ženski rod

1. Gornji deo trupa broda ili lađe koji pokriva njenu unutrašnjost;
2. Na velikim brodovima pregrada koja deli brod na spratove (rus.)

4. platforma

ženski rod

Ravan krov na građevini; voj. mestona kome su nameštani topovi za uspešno dejstvo; odeljenje između spoljnog ulaza i ulaza u kape (kod vagona, tramvaja, trolejbusa i autobusa); visoravan, zaravnjen vis; u vrtovima i parkovima: veštački napravljena zaravnjena uzvišica sa koje je lep izgled na bližu ili dalju okolinu; građ. uravnjeno mesto za temelj; fig. osnova čega, polazna tačka, misao ili pobuda kao pokretač i osnova neke daletnosti; up. pletform. (fr.)

5. pogled

muški rod

6. prekrivač

muški rod

7. špil

muški rodkarte za igru

Igra; karte za igranje, snop igraćih karata.

deck | englesko - srpski prevod

deck

glagol

Sinonimi: adorn | decorate | grace | embellish | beautify | bedight | bedeck | coldcock | dump | knock down | floor

1. To be beautiful to look at; SYN. adorn, decorate, grace, embellish, beautify.
2. To decorate; SYN. bedight, bedeck.
3. To knock down with force; SYN. coldcock, dump, knock down, floor.

1. oboriti na pod

glagol

2. pogledati

glagol

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

DAC | dag | dagga | dago | dak | dawk | deca | decay | deckie | decky | decoy | deg | dekko | deque | dick | dickey | dickie | dicky | diego | dig | dike | diock | doc | dock | doek | dog | doggie | doggo | doggy | doke | douc | duck | duckie | ducky | dug | duggy | duke | dukw | dyke | dykey