Cerberus | englesko - srpski prevod

Cerberus

imenicamitologija

In Greek mythology, the three-headed dog guarding the entrance to Hades, the underworld.(Greek mythology) 3-headed dog guarding the entrance to Hades; son of Typhon.

1. Kerber

muški rodmitologija

Troglavi pas sa zmijskim repom koji je čuvao ulaz u podzemni svet i na ulaznike mahao repom, ali nikona nije pustio da iziđe; fig. grub i neljubazan vratar, surov hapsandžija; (grč.)

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci