CTRL | englesko - srpski prevod

CTRL

imenicaračunari

Or Ctrl. Short for control. A designation used to label the Control key on computer keyboards. See also control character (definition 2), Control key.

1. taster Kontrol

muški rodračunari

Specijalni taster. Na nekim tastaturama predstavljen skraćenicom [Ctrl] U kombinaciji sa drugim tasterima daje različite komande programima.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

coterel | cuadrilla

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci