beget | englesko - srpski prevod

beget

glagol

Sinonimi: get | engender | father | mother | sire | generate | bring forth

To make children; SYN. get, engender, father, mother, sire, generate, bring forth.

1. dati povod

glagol

2. proizvesti

glagol

3. roditi

glagol

Doneti na svet.

4. stvoriti

glagol

5. začeti

glagol