al | englesko - srpski prevod

al

prefiks

For Arabic names beginning al-, see rest of name; for example, for “al-Fatah”, see Fatah, al-.

1. anglolatinski

pridev

Al | englesko - srpski prevod

Al

skraćenicageografija

Abbreviation for the state of Alabama, US.

1. Alabama

ženski rodgeografija

Jedna od SAD-a, 22.

Al | englesko - srpski prevod

Al

skraćenicahemija

Aluminium

1. aluminij

muški rodhemija

Aluminijum,
metal lak a velike otpornosti i čvrstoće; dobija se iz rude boksita; ima široku primenu, naročito u industriji aviona, posuđa i kućnih predmeta.

2. aluminijum

muški rodhemija

Element atomske težine 26,97, redni broj 13, znak Al, metal po boji i sjaju između srebra i platine, tvrđi od cinka, a mekši od bakra, tegljiv i kovan, u tehnici veoma u upotrebi zbog male specifične težine; alumin.

3. hemijski element

muški rod

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

all | Allah | aiel | ail | aile | aďoli | alae | alay | ale | alee | aley | allay | allée | alley | allow | alloy | ally | aloe | alow | aly | aoul | aul | aula | aulae | awl

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci