ALGOL | englesko - srpski prevod

ALGOL

imenicaračunari

Acronym for Algorithmic Language. The first structured procedural programming language, developed in the late 1950s and once widely used in Europe.
(acronym for algorithmic language) In computing, an early high-level programming language, developed in the 1950s and 1960s for scientific applications. A general-purpose language, ALGOL is best suited to mathematical work and has an algebraic style. Although no longer in common use, it has greatly influenced more recent languages, such as Ada and PASCAL.
Algorithmic Language; a programming language used to express computer programs as algorithms.

1. Algol

muški rodračunari

Jedan od programskih jezika za prevođenje problemakji treba da se reše primenom računara sa ljudskog govornog (pisanog) jezika na mašinski jezik računara; koristi se u prvom redu pri rešavanju naučno-tehničkih problema prenošenjem algoritma na računar po posebnom postupku.
Programski jezik visokog nivoa, razvijen 1950-tih i 60-tih za naučne primene. Iako se više ne koristi aktivno, značajno je uticao na savremen jezike, kao što su Ada i Paskal.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

alkyl | algal | alkali

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci