Novi višejezični rečnik integrisan u prevod reči i teksta koju pokreće Google Translate. Posetite onlineprevod.com

elektropozitivan prevod | srpsko - engleski rečnik

elektropozitiva ... | srpsko - engleski rečnik

elektropozitivan

pridev
Značenje:

Ima valentne elektrone koji se lako oslobađaju. Pozitivno električan (+E).
Na negativnu elektrodu kod elektrolize.

Prevedi značenje:

engleskinemačkifrancuskigrčkiruskiturski

electropositive

pridev
IPA: / ɪlektrəpɑːzɪtɪv /
Značenje:

Positively charged; passing to cathode in electrolysis; basic

Prevedi značenje:

srpskinemačkifrancuskigrčkiruskiturski

Sinonimi:
positive
Prevedi electropositive na:

srpski · francuski


Reč dana 11.12.2023.

imenica, muzika
ženski rod, medicina
ženski rod, medicina
ženski ili muški rod, muzika
11.12.2023.