Novi višejezični rečnik integrisan u prevod reči i teksta koju pokreće Google Translate. Posetite onlineprevod.com

least significant digit prevod | englesko - srpski rečnik

least significa ... | englesko - srpski rečnik

least significant digit

imenica
IPA: / ˈliːst sɪgˈnɪfɪkənt ˈdɪdʒət /

Množina: least significant digits

najmanje značajna cifra

ženski rodračunari
Značenje:

Krajnje desna cifra.

Prevedi značenje:

engleskinemačkifrancuskigrčkiruskiturski

Prevedi najmanje značajna cifra na:

engleski


Reč dana 29.11.2023.

imenica, botanika
muški rod, botanika
imenica, comp,t
muški rod, botanika
29.11.2023.